واگذاری چند کتاب آماده چاپ

کتاب های زیر واگذار می گردد


۱- کتاب مسائل لیزر/ حل مسائل لیزر اسولتو شامل ۱۰ فصل و تقریبا ۴۰۰ صفحه

۲- کتاب مسائل مکانیک آماری / شامل ۷ فصل/ گردآوری از کتب معتبر لاتین به همراه آزمون های پایان ترم دانشگاه های خارج از کشور/ همچنین شامل آزمون ورودی دکتری داخل و خارج از کشور با پاسخ تشریحی/ حدود ۴۰۰ صفحه

۳ - کتاب " آیا ما واقعا مکانیک کوانتومی را فهمیده ایم؟"/ ترجمه/ ۵۵۰ صفحه/ یک کتاب مفهومی

۴- کتاب " تماشای زمین از فضا"/ ترجمه/ ۴۰۰ صفحه/ شامل تهدیدات تصاویر ماهواره ای - ماهواره های هواشناسی- ماهواره های تصویربرداری نظامی- ‌‌‌‌...‌.‌

۵- کتاب " اپتیک فوریه محاسباتی به کمک نرم افزار مطلب"/ ترجمه/ شامل ۹ فصل- ۳۳۰ صفحه/
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها