فروش پيكينيز اصيل نر

فروش يك قلاده پيكينيز اصيل
نر
پوزه فلت
سن: ١١ ماهه
بسيار اروم و مهربون
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها