قوری

یک عدد قوری سرامیکی صورتی آکبند دارای کارتن
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است