استخدام در شرکت معتبر لوازم و تحریر

به دو نفر کارمند امور مالی با حداقل سه سال سابقه کاری جهت کار در شهرک صنعتی خرمدشت نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است