قالیچه دستباف

《《فروش فوری 》》

■ یک جفت قالیچه "هنر دست و دارای قدمت "
به فروش می رسد.

■ نقش : لَچَک و ترنج
■ طرح : کاشان

قیمت یک جفت : ۱۵ میلیون تومان
《《هر دو باهم به فروش می رسد》》

● ساعت تماس از 12 ظهر تا 9 شب
● خریدار واقعی تماس بگیرد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها