آبمیوه گیری

《 فروش فوری 》

● آبمیوه گیری Hamilton

قیمت : ۲۸۰ هزار تومان 
■فوق العاده سالم و تمیز

■ ساعت تماس از 1۲ ظهر تا ۹ شب
■ تماس تلفنی پاسخ داده می شود.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها