استخدام پیک موتوری

استخدام چندین پیک موتوری منظم خوش برخورد
پاره وقت تمام وقت ۱۱:۳۰ تا ۱۶
تمام وقت ۱۹ تا ۲۳:۳۰
با نهار و شام
حقوق بسیار بالا و مزایا
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

پیک موتوری