مدرسه شطرنج شرق تهران


اولین مدرسه شطرنج شرق تهران در پردیس
آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته با روش ترمیک
طبق متد شطرنج روسیه:
زیر نظر مدرس درجه یک فدراسیون شطرنج(محمدرضا صالح زاده)
مسئول کمیته آموزش هیئت شطرنج استان تهران
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

کلاس شطرنج در پردیس