مدرسه شطرنج شرق تهران

اولین مدرسه شطرنج شرق تهران در پردیس
آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته با روش ترمیک
طبق متد شطرنج روسیه:
زیر نظر مدرس درجه یک فدراسیون شطرنج(محمدرضا صالح زاده)
مسئول کمیته آموزش هیئت شطرنج استان تهران
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها