اجاق گاز 5 شعله فردار آردل مدل رکسانا

فندک کار نمیکند.
شیشه پشت گاز شکسته است.
تخفیف جزیی به خریدار واقعی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است