تدریس ریاضیات کنکور(مولف خیلی سبز)

ریاضیات کنکور تجربی و گسسته رشته ریاضی توسط
*مصطفی دیداری
*کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی(گرایش ریاضیات گسسته)
*15 سال تدریس دروس ریاضی درمقاطع مختلف دبیرستان وکنکور در دبیرستان های تهران و شهرستان ها
* تالیف 12 عنوان کتاب کمک اموزشی شامل:
*تست جامع گسسته وامار و احتمال و فصل ازمون گسسته انتشارات خیلی سبز
* ماجراهای من و درسام گسسته، حسابان 1 یازدهم، ریاضی دهم، ریاضی 3 تجربی (انتشارات خیلی سبز)
*تست ریاضی دهم و امار واحتمال(انتشارات مهر و ماه)
* طراح سوال کنکورهای ازمایشی واله ، مدارس برتر ایران(نشانه)
*مدرس ویدیو های اموزش درس امارو احتمال و حسابان وریاضی تجربی کنکور نرم افزار دیسون و کنکوراطور
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها