استخدام وانت پیکان ونیسان

وانت پیکان و نیسان جهت کار در باربری واقع در منطقه صنعتی خرمدشت نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها