استخدام‌آشپز

به یک اشپز خوب نیاز داریم
در شهر پردیس با جای خواب تمیز
خیلی فوری با حقوق بیشتر از همه جا
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست