استخدام‌آشپز

به یک اشپز خوب نیاز داریم
در شهر پردیس با جای خواب تمیز
خیلی فوری با حقوق بیشتر از همه جا
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است