استخدام یک نفر خانم جهت امور کارهای منزل

به یک نفر خانم جهت امور کارهای منزل در هفته سه روز به صورت پاره وقت در پردیس نیازمندم با حقوق توافقی و غذا و هزینه رفت و آمد
سعید ۰۹۳۳۳۶۱۸۲۹۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

استخدام فوری