راننده طرح دار

با سلام جوانی ۲۹ ساله متاهل همراه خودور پژو ۴۰۵ داری پلاک معلولین ♿مدل ۹۲ آماده همکاری
توانای کار از هر ساعت از صبح تا ساعت ۱۵ سپاسگزارم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

راننده طرح دار

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها