راننده طرح دار

با سلام جوانی ۲۹ ساله متاهل همراه خودور پژو ۴۰۵ داری پلاک معلولین ♿مدل ۹۲ آماده همکاری
توانای کار از هر ساعت از صبح تا ساعت ۱۵ سپاسگزارم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

راننده طرح دار