پراید مدل ۸۲

ماشین فوق دارای بیمه و معاینه فنی تا اسفند ۹۸
تخفیف بیمه از ابتدا
باطری نو
ماشین تمیز و رخ خوب دارد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها