استخدام جوشکار ماهر و تراشکار و فرزکار ماهر

شرکت ماشین سازی واقع در سیاه سنگ قصد استخدام نفرات فنی با مشخصات زیر دارد
مشخصات عمومی
۱- انضباط و وجدان کاری
۲-سابقه ماشین سازی
۳- داشتن رضایت نامه از محل کار قبلی
جوشکار
۱- جوش برق
۲- جوش عمودی
۳- آشنا به رنگ کاری
تراشکار
۱- مسلط به دستگاه تراش
۲- مسلط به فرز کاری
۳- پیچ بری
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها