عکاسی و فیلمبرداری

عکاسی و فیلمبرداری از مجالس ... عروسی ... عقدکنان ... تولد ... و جشن های مدارس و مهدهای کودک
توسط کادر مجرب ... با قیمت مناسب ... و کیفیت عالی ..09122432881 09128431955
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است