نیاز به مونتاژ کار

به یک نفر نیروی مونتاژ کار آشنا با ورق کاری (شیت متال) و روند تولید و مونتاژ رک سروری با حداقل سه سال سابقه کار نیازمندیم.
ترجیجا آشنا با انبارداری
آشنا با کامپیوتر و نرم افزارهای آفیس
محل کار سیاه سنگ
دارای حقوق و مزایای از روز اول (حتی به صورت آزمایشی)
پس از انعقاد قرارداد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز قرار خواهد گرفت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها