سوپر گوشت

گوسفند زنده - گوساله زنده - گوشت گوساله - گوسفندی - گاوی - کله پاچه پاک کرده - همراه با ضمانت در محل
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

قضابی در ابعلی