تکنسین معماری یا عمران برای کار سرپرستی

سرپرست کارگاه برای یک ویلای ۴طبقه در نوده (رودهن)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها