تکنسین معماری یا عمران برای کار سرپرستی


سرپرست کارگاه برای یک ویلای ۴طبقه در نوده (رودهن)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

سرپرست ساختمان