تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی
کنکور و امتحانات

مدرس:فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
بیش از ده سال سابقه موفق تدریس

با هزینه مناسب

شماره تماس 09332661779
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است