تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی
کنکور و امتحانات

مدرس:فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
بیش از ده سال سابقه موفق تدریس

با هزینه مناسب

شماره تماس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها