استخدام تایپیست جهت بخش سونوگرافی

به یک تایپیست مسلط خانم جهت تایپ گزارش سونوگرافی در درمانگاه مهرجرد پردیس نیازمندیم
09122022344
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها