استخدام تایپیست جهت بخش سونوگرافی

به یک تایپیست مسلط خانم جهت تایپ گزارش سونوگرافی در درمانگاه مهرجرد پردیس نیازمندیم
09122022344
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است