متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات در پردیس و رودهن

دکتر عادل باقرپور
متخصص مغز ؛ اعصاب و ستون فقرات
بورد تخصصی از اروپا
نوار مغزی

شنبه؛ دوشنبه؛ چهارشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۹
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها