تفنگ

تفنگ شکاری مدل آکار ترکیه
سری اول بدون هیچ گونه ایراد
کم کار بود و حدود 2 سال تیر اندازی نکرده دام
به همراه چوک سرلوله 10 سانتی جهت شلیک های دورتر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها