تدریس فیزیک ریاضی تمام مقاطع توسط رتبه3 کنکورارشد

*ریاضی و فیزیک آسان شدند *

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی تمام مقاطع با روشی نوین توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و رتبه 3 کنکور سراسری ارشد

%تدریس در پردیس، رودهن و بومهن%

با شماره تماس بگیرید

* با مناسب ترین هزینه*
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها