مجتمع آموزشی عماد فارس

آموزش در سطح مربیگری در رشته های : 1. صنایع غذایی شامل آشپزی - پخت شیرینی - 2. طراحی و دوخت نازک دوزی - ضخیم دوزی - دوخت کودکان 3. هنرهای تجسمی ( طراحی و نقاشی)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها