مجتمع آموزشی عماد فارس

آموزش در سطح مربیگری در رشته های : 1. صنایع غذایی شامل آشپزی - پخت شیرینی - 2. طراحی و دوخت نازک دوزی - ضخیم دوزی - دوخت کودکان 3. هنرهای تجسمی ( طراحی و نقاشی)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

آموزش طراحی در پردیس