کتری و قوری لعابی یونیک

نو ( اصلا استفاده نشده)
جنس قوری چینی/ جنس کتری فلزی با روکش آبی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها