طب سوزنی ماساژ درمانی حجامت عام وخاص ماساژ ریلکسی

ضمانت ما :سلامت روح وجسم واندام شما
طب سوزنی
ماساژدرمانی
گواشا درمانی وبادکش درمانی ماساژغمزورگیری .ماساژریلکسی .
ماساژسر وصورت
ماساژورزشی .حجامت عام وخاص را باما تجربه کنید در درمانگاه سینا به آدرس : پردیس فاز ۲ خ خلیج فارس خ صنایع دفاع نبش خبرنگار
ویا به صورت سیار درمحل شما  با تعیین وقت قبلی
همراه با تجهیزات کامل .الکتروپانچر سوزنی .بهتیرین وکامل ترین دستگاه ماساژ جهت باز کردن تریگرپوینت وتخت پرتال و .روغنهای وپمادهای اصل گیاهی در پردیس و تهران
بومهن.شرق وشمال تهران
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها