جویای کار رانندگی ماشین مدل بالا پراید

جویای رانندگی پراید مدل بالا دارم
با ماشین یا بدون ماشین
راننده یا سرویس برای شرکت و سازمانها
راننده شخصی در خدمتم
متأهل با نظم و دقیق و دارای روابط عمومی قوی میباشم
و آچار بدست و فنی
تحصیلات دیپلم سن ۴۲
۰۹۳۳۳۶۱۸۲۹۰
۰۹۲۱۶۹۷۵۳۲۹
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها