استخدام تعمیر موبایل

استخدام نیرو آقا بابت تعمیر موبایل با وسایل نیازمندیم .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست