سامانه هوشمند درخواست خدمات کارامو

سامانه هوشمند درخواست خدمات کارامو

با عقد قرارداد با شرکت کارامو برای نظافت ماهیانه
راه پله ها و مشاعات ساختمانها، مجتمع های مسکونی، تجاری،اداری و غیره
از تخفیفات و امتیازات فوق العاده کارامو بهره مند شوید.

شماره تماس: 28423132
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها