بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

با بیمه عمر آسایش خود و خانواده خود را فراهم خواهید کرد و نگران آینده نخواهید بود.
1.با این بیمه نگران رفاه،تحصیل در دانشگاه و ازدواج فرزندان خود نخواهید بود
2.بیماریهایی مانند سکته سرطان پیوند اعضا جراحی و ...را درتمام بیمارستانها به طور قوی ساپورت میکند
3.داشتن حقوق بازنشستگی
4.داشتن حقوق از کار افتادگی
5.وامهایی با سود بسیار کم4%،بدون ضامن و بازپرداخت 5 ساله
6.غرامت فوت
ومزایای بسیار فراوان.برای کسب جزئیات و اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید
نماینده شرکت بیمه پاسارگاد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها