حلوا ارده سنتی

حلواارده سنتی ب شرط
تولیدشده ازمخلوط کنجدوشیره انگور
باطبع گرم مخصوص فصول سرد
رفع کم خونی،درمان تضمینی دردمفاصل واستخوان،پیشنهادبه دانش اموزان ودانشجویان بخاطرتقویت هوش ومغز
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها