استخدام مسئول امور نظافتی و امور خدماتی

استخدام در دفتر معماری مسئول امور نظافتی و امور خدماتی
بازنشسته
09120185827
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها