dvdهای آموزشی،تست زنی ،جمع بندی زیست

dvdهای آموزشی،تست زنی ،جمع بندی زیست سال سوم : قیمت اصلی بالای ۷۵۰ هزار ...قیمت درنظر گرفته من۲۵۰هزار.....dvd های آموزشی ،تست زنی ،جمع بندی زیست سال چهارم: قیمت اصلی بالای ۹۰۰هزار ..قیمت من ۲۷۰هزار......شیمی استاد عارف ربیعیان...dvdهای آموزشی تست زنی جمع بندی شیمی دوم: ۱۸۰هزار ....dvdهای آموزشی ،تست زنی.جمع بندی شیمی سوم: ۲۲۰هزار.....dvdهای آموزشی.تست زنی.جمع بندی شیمی چهارم: ۲۵۰هزار...فیزیک مهندس امیر مسعودی: dvdهای آموزشی .تست زنی.جمع بندی فیزیک دوم: ۲۰۰هزار.....dvdهای آموزشی .تست زنی و جمع بندی فیزیک سوم: ۲۳۰هزار ....dvdهای آموزشی .تست زنی .جمع بندی فیزیک چهارم: ۲۶۰هزار......ریاضی امیر مسعودی: dvdهای آموزشی .تست زنی .جمع بندی ریاضی دوم: ۲۰۰هز
 لطفا هنگام تماس با آگهی دهنده ذکر کنید که شماره ایشان را از سایت پردیسیها برداشته اید.
تاریخ بروزرسانی 1397-11-7
تاریخ انقضاء 1397-12-7
بازدید 112

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست