ثبت نام بدون كنكور در رشته مهندسي صنايع در بهمن ٩٧

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس تهران در نيمسال دوم سال تحصيلي ٩٨-٩٧ در رشته مهندسي صنايع بدون آزمون ورودي و فقط براساس سوابق تحصيلي دانشجو مي پذيرد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها