منبع تغذیه

منبع تغذیه
منبع تغذیه یک دستگاه تبدیل ولتاژ می باشد که برق AC را که همان برق مصرفی منازل می باشد که برق DC در سه ولتاژ 12 ولت ، 24 ولت و 48 ولت تبدیل می کند از این دستگاه برای وسایلی که با برق DC کار می کنند و شما دسترسی به برق AC دارید می توانید با این دستگاه از آن استفاده نمایید و راه اندازی نمایید . شکل ظاهری این دستگاه عموما با بدنه توری فلزی می باشد و در ولتاژ ها و جریان ها (آمپر) مختلف قابل عرضه می باشند که عبارتند از :
منبع تغذیه 5 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 10 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 15 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 20 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 30 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 40 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 50 آمپر 12 ولت
منبع تغذیه 3 آمپر 24 ولت
منبع تغذیه 5 آمپر 24 ولت
منبع تغذیه 10 آمپر 24 ولت
منبع تغذیه 15 آمپر 24 ولت
منبع تغذیه 20 آمپر 24 ولت
منبع تغذیه 25 آمپر 24 ولت
منبع تغذیه 3 آمپر 48 ولت
منبع تغذیه 7.5 آمپر 48 ولت
منبع تغذیه 10آمپر 48 ولت
منبع تغذیه 15 آمپر 48 ولت
در صورتی که در خواستی دارید لطفا در خواست خود را به شماره تلگرامی ارسال فرمایید .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها