آموزش و پذیزش سفارش کیک و...

آموزش و پذیرش سفارشات انواع کیک،کیک فوندانت،فینگر فود،سالاد های و غذاهای بین الملل،آموزش ها به صورت ورکشاپ میباشد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها