تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان ترکی استانبولی

تدریس زبان ترکی استانبولی خصوصی و نیمه خصوصی
تدریس کتاب YENI HITIT صفر تا 100 به صورت تضمینی
مکالمه لیسنینگ خواندن درک مفاهیم دستور زبان
به صورت مجازی آنلاین
تدریس آنلاین برای همه

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها