کونگ فو توآ

حس تو ما تو مای
آموزش کونگ فو توآ
اسماعیل صالحی
مربی درجه 2 دان 4 از فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی
مسئول انجمن توآ در پردیس
09212096627
کانال: kongmartialartfu@
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کلاس رزمی در پردیس