ترجمه و ویرایش کلیه متون انگلیسی

- ترجمه و ویرایش کلیه متون انگلیسی ، کلیه مقالات و کتب عمومی و تخصصی
- مشاوره و آموزش نگارش مقالات ، پروپوزال و پایان نامه به زبان های انگلیسی و فارسی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

ترجمه در پردیس

دسته بندی ها