استخدام خانم برای کارهای نظافت منزل

خانم با حداقل مدرک دیپلم همراه با ضامن معتبر برای ۵ روز کاری
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها