جویای کار

دانشجویی هستم 18 ساله ، پسر
ساکن پردیس
روزها صبح تا ظهر دانشگاهم ولی بعد از ظهرها بصورت پاره وقت می تونم کار کنم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها