جویای کار

دانشجویی هستم 18 ساله ، پسر
ساکن پردیس
روزها صبح تا ظهر دانشگاهم ولی بعد از ظهرها بصورت پاره وقت می تونم کار کنم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست