استخدام کارآموز

به یک دانشجو در رشته های الکترونیک یاکامپیوتر یا صنایع جهت کارآموزی در پارک پردیس نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها