تعمیرات انواع کنترل های از راه دور و دسته بازی های

تعمیرات انواع کنترل های از راه دور و ریموت کنترل ها و دسته بازی های کامپیوتری بصورت تخصصی

ترمیم گرافیت
رفع خرابی
رفع قطعی
و...

تماس :09124595690

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است