استخدام کارشناس ارشد حسابداری

شرایط احراز: ۱- حداقل ۴ سال سابقه کاری مرتبط ۲- رشته تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری ۳- آشنایی با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم( مالی، حقوق و دستمزد، خزانه داری و اموال) ۴- آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ۵- آشنایی با تهیه صورت های مالی ۶- تسلط بر زبان انگلیسی
درج حقوق درخواستی در رزومه الزامی می باشد.
ارسال رزومه به ایمیل: hrtec1396@gmail.com
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها