مشاور سيستمهاي مديريتي ايزو

محمد رحيمي يزدي
مشاور،مدرس و مميزرسمي سيستمهاي مديريتي
آموزش ،به روز آوري و پياده سازي استانداردهاي :
ISO9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 45001:2018, ISO 22001:2005
IATF16949:2016, ISO5001:2011
TEL:+989124884877
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها