عکس دانش آموزی

مژده مژده
به مدت یک ماه در آتلیه رخ پردیس عکس پرسنلی دانش آموزی با قیمت مصوب اتحادیه و پرداخت فقط و فقط ۸۰۰۰ تومان گرفته میشود

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست