تدریس خصوصی

تدریس خصوصی
ریاضی پایه ششم
تضمینی
عقب ماندگی درسی ـ تقویتی
مدرس: دبیر رسمی آموزش و پرورش (شاغل در دبستان ایثار)

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها