آشپز فست فود نیازمندیم

آشپز فست فود در پردیس با حقوق ثابت و درصد از فروش
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست